Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Koszty bieżące i aktywizacja

Działania realizowane w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji"współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

 

Celem rocznych projektów w ramach "Kosztów bieżących i aktywizacji" jest m.in.:
- Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR,

- Wdrażanie jednofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego,

- Sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

 

Realizacja zadań w poszczególnych latach

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023