Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Koszty bieżące i aktywizacja 2021

Okres realizacji: 01.01. - 31.12.2021 r.

Wartość operacji: 231 447,15

Wartość dofinansowania: 191 630,62

 

EFEKTY REALIZACJI OPERACJI:

 

1/ W ramach Celu szczegółowego 1.1 Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR

 a/ Przedsięwzięcie 1.1.1.

 - Działania edukacyjne na rzecz popularyzacji Tradycyjnego kaszubskiego malarstwa na szkle

- 31.05.2021 r. - Grupa I, w zajęciach udział wzięło 30 osób.

- 18.06.2021 r. - Grupa II,  w zajęciach udział wzięło 31 osób.

- 15.09.2021 r. - Grupa III, w zajęciach udział wzięło 30 osób.

  Warsztaty malowania na szkle, podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z metodą stosowaną w  kaszubskim malarstwie na szkle. Omówiono podstawowe wzory i kolorystykę. Uczestnicy zdobytą wiedzę wykorzystali w warsztatach. itp.