Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

MISJA

Misją naszego Stowarzyszenia jest:
- realizowanie i wspieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców obszaru, na którym działamy
- wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarczego obszaru, społecznego, kulturalnego i edukacyjnego
- promowanie kultury kaszubskiej, regionalizmu, tradycji rybackich i edukacji ekologicznej

Naszą misję wypełniamy dwutorowo:
- realizując lokalne strategie rozwoju tj. organizując konkursy o dofinansowanie dla przedsiębiorców, JST i NGO, doradzając, konsultując i przeprowadzając przez każdy etap realizacji projektu
- prowadząc Centrum Promocji i Edukacji w Chmielnie tj. organizując różnego rodzaju warsztaty, zajęcia, kursy, imprezy kulturalne, realizując projekty

Wierzymy w to, że każdego można wyposażyć w odpowiednią wiedzę, która wpłynie na wzrost atrakcyjności naszego obszaru, znajomości korzeni, budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej, dbałość o swoje otoczenie i środowisko naturalne. Wystarczy tę wiedzę przekazać w atrakcyjnej formule dostosowanej do zainteresowań, umiejętności i grupy wiekowej uczestników naszych inicjatyw. To wszystko możliwe jest dzięki doświadczeniu naszego zaangażowanego zespołu.

Doświadcz inspirującej atmosfery i zdobądź nową wiedzę w przyjaznym i kreatywnym środowisku!