Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Dokumenty

DEKLARACJE CZŁONKOWSKIE

 

INFORMACJA I PROMOCJA dla programu "rybactwo i morze" 2014-2020

W sprawie logotypów prosimy o kontakt z biurem LGR Kaszuby.

 

DOKUMENTY WDROŻENIOWE DLA PROGRAMU "RYBACTWO I MORZE" 2014-2020

 

 

 

 

 

ZASADY KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE" - obowiązujące dla umów podpisanych po 30 września 2019 r. AKTUALIZACJA 23.06.2021 r.

ZASADY KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE" - obowiązujące dla umów podpisanych po 30 września 2019 r.

ZASADY KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE" - obowiązujące dla umów podpisanych do 30 września 2019 r.

 

RODO W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z PROGRAMU "RYBACTWO I MORZE" 2014-2020

Klauzule RODO do wniosku o dofinansowanie:

Klauzule RODO do wniosku o płatność: