Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Edukacja obywatelska

Akademia Odkrywcy 

Celem zadania była aktywizacja i edukacja dzieci w wieku szkolnym poprzez rozbudzanie zainteresowań naukowych, w tym nauk ścisłych i postaw badawczych. Podczas realizacji interaktywnych zajęć edukacyjnych dzieci przez zabawę, doświadczanie, zmysły, możliwość uczestnictwa – poznały m.in. chemię, fizykę, astronomię i wiele innych dziedzin naukowych.
W ramach interaktywnych zajęć edukacyjnych odbyły się trzy różne pokazy tematyczne dla jednej grupy w ciągu jednego dnia:
a) Laboratorium chemiczne: gdzie uczniowie korzystając ze sprzętu laboratoryjnego, takiego jak kolby, probówki, moździerze, wykonywali proste reakcje strąceniowe.
b) Fabryka: uczniowie badali stany skupienia, uczyli się jak powstają bary, wykonywali własne mydełka lub kredki świecowe. Wykonane prace zabrali ze sobą.
c) Zrozum świat – warsztaty fizyczne: uczniowie sprawdzali co to jest izolator, przewodnik, elektron i neutron. Dowiedzieli się jak działa prąd. Doświadczenia przeprowadzali na generatorze napięć oraz kulach plazmowych.
W zajęciach uczestniczyły 3 grupy uczniów: Szkoła Podstawowa w Kożyczkowie – 22 osoby, Szkoła Podstawowa w Chmielnie – 20 osób, Zespół Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie – 23 osoby.

W ramach projektu odbył się pokaz edukacyjny w plenerze, który odbył się 29 czerwca 2018 r podczas „Święta Piotra Patrona Rybaków”, co zapewniło udział licznej grupy uczestników. Podczas pokazu użyto ciekłego azotu, co pozwoliło na przybliżenie uczestnikom tajemnicy niskich temperatur. Wykonywane doświadczenia wizualnie wyglądały bardzo efektownie.

 

   

 

ZADANIE ZREALIZOWANE Z DOTACJI POWIATU KARTUSKIEGO

 

AKTYWNI na START
Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych w Gminie Chmielno Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

Celem zadania była aktywizacja lokalnego środowiska poprzez przeprowadzenie przez LGR Kaszuby konkursu na mikrodotacje na zadanie Gminy Chmielno w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji regionu. Projekt polegał na przeprowadzeniu konkursu i wyborze zadań do dofinansowania realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Dofinansowane zadania:
- Kółko Rolnicze "Kaszebscze serca z Gorcza" –  projekt pn. „Bum Bum Kaszuby”,
- Kółko Rolnicze "Kaszebscze serca z Gorcza" –  projekt pn. „Kreatywnie na Kaszubach”,
- Klub Sportowy DAMROKA –  projekt pn. „Biegi Damroki nad jeziorem Kłodno”,
- Fundacja "Aby chciało się chcieć" –  projekt pn. „Szanty Szuwary Szoł - koncert muzyki żeglarskiej podczas festiwalu "Korzenie" w Chmielnie”,
- Kaszubska Fundacja Nasza Checz  –  projekt  pn. „Chmieleński mini informator”,
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Chmielno  –  projekt  pn. „Odkryj swoją Małą Ojczyznę - gmina Chmielno”,
- Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Kożyczkowie "Kożyczkowianki" –  projekt pn. „Wyjazd studyjny mieszkańców wsi Kożyczkowo celem poznania sposobu działania i organizacji wioski tematycznej”.