Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Aktualności

Szanowni Państwo, Beneficjenci PO RYBY 2014-2020, przypominamy o wymogach w zakresie informacji i promocji, w szczególności w zakresie umieszczania w widocznym miejscu logotypów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami wynikającymi m.in. z Księgi Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.

Rada Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby zakończyła ocenę wniosków o dofinansowanie operacji złożonych w ramach następujących przeprowadzonych naborów  1/3.2./2018 oraz 1/3.3./2018 trwających od 07.01.2019 r. do 22.01.2019 r.

Szanowni Państwo, Beneficjenci Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020, w dniu 31 stycznia 2019 r. mija termin składania rocznych sprawozdań z realizacji operacji.

Film promocyjny

film1

Gra Edukacyjna

GRA EDUKACYJNA

Reportaż

Reportaż