Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska
Slajd 1 Slajd 4 Slajd 2 Slajd 5 Slajd 3 Slajd 6 Slajd 7

Aktualności

W terminie od 20.09.2017 r. do 28.09.2017 r. Stowarzyszenie EDUQ prowadzi rekrutację uczestników do udziału w stażach zawodowych w Niemczech realizowanych w ramach projektu pn. „TRY EUROPE – zagraniczne staże zawodowe dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych z województwa pomorskiego”

 

W środę 20.09.2017r. w siedzibie LGR Kaszuby odbyły się pierwsze warsztaty na ceramice w ramach projektu pt. „Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowane - edycja II”. 

 

Na Kaszubach rozwijało się rybołówstwo jeziorne, dla którego naturalną bazą było ponad 500 jezior. Było ono istotną częścią gospodarki, a także tradycji lokalnej tożsamości. W niektórych okolicach rybołówstwo było główną podstawą utrzymania grup społecznych.

Film promocyjny

film1

Gra Edukacyjna

GRA EDUKACYJNA

Reportaż

Reportaż