Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Aktualności

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r.  uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby przedstawia propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminie Organizacyjnym Rady.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych
do udziału w warsztatach zdobienia pisanek

w dniu 29.02.2020 r. w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie.

Koszt udziału w zajęciach wynosi 39,00 zł za osobę.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 14.02.2020 r.

Film promocyjny

film1

Gra Edukacyjna

GRA EDUKACYJNA

Reportaż

Reportaż