Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Aktualności

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby chwali się sukcesem! Pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach Priorytetu 1a – zrównoważony rozwój organizacyjny – wsparcie działań  misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. W konkursie złożonych zostało 2102 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskały 83 organizacje, które będą realizować nowatorskie zadania związane z rozwojem instytucjonalnym i działaniami misyjnymi!

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby przygotowała materiał szkoleniowy dla osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, o które najczęściej pytają Wnioskodawcy podczas konsultacji.

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Film promocyjny

film1

Gra Edukacyjna

GRA EDUKACYJNA

Reportaż

Reportaż