Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska
Slajd 1 Slajd 4 Slajd 2 Slajd 5 Slajd 3 Slajd 6 Slajd 7

Aktualności

 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

W środę 20 grudnia Lokalną Grupę Rybacką  KASZUBY odwiedzili uczniowie ze szkoły w Klukowej Hucie.

W dniu dzisiejszym 20 grudnia w Lokalnej Grupie Rybackiej Kaszuby odbyły się zajęcia o tematyce rybackiej dla uczniów Szkoły Podstawowej z Chmielna.

Film promocyjny

film1

Gra Edukacyjna

GRA EDUKACYJNA

Reportaż

Reportaż