Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Władze

Organy Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Zarząd

 1. Klimowicz Stanisław – Prezes Zarządu
 2. Bystron Janusz - Wiceprezes Zarządu
 3. Czapiewski Maciej
 4. Kajeta Hanna
 5. Król Anna
 6. Marciński Jan
 7. Okrój Zdzisław
 8. Pobłocka Ewelina
 9. Zaworska Kinga

Kadencja Zarządu trwa od 26.04.2018 r.

Uzupełnienie składu Zarządu - 25.06.2020 r.


Rada

 1. Mazur Alicja - Przewodnicząca Rady
 2. Formela Hanna - Zastępca Przewodniczącej Rady
 3. Kloska Katarzyna - Zastępca Przewodniczącej Rady
 4. Biankowska Sylwia
 5. Bielicka Arleta
 6. Chistowski Andrzej
 7. Czaja Antoni
 8. Grzenia Marta
 9. Igielski Andrzej
 10. Jankowski Radosław
 11. Karcz Stanisław
 12. Klimowicz Piotr
 13. Kreft – Mielewczyk Magdalena
 14. Lehmann Andrzej
 15. Makurat Stefan
 16. Markowski Stanisław
 17. Plichta Błażej
 18. Pełka Mieczysław
 19. Regliński Lech
 20. Regliński Marian
 21. Siemieniuk Włodzimierz
 22. Stencel Jarosław
 23. Stencel Wojciech
 24. Szmołda Karolina
 25. Szostak Ryszard
 26. Wenta Helena
 27. Wesołowska Beata
 28. Węsiora Mieczysław
 29. Zelewski Ryszard

Kadencja Rady trwa od 25.04.2019 r.

Uzupełnienie składu Rady - 27.04.2022 r.


Komisja Rewizyjna

 1. Kulwikowska Irena - Przewodnicząca
 2. Recław Błażej - Zastępca Przewodniczącej
 3. Zatoń Piotr

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa od 26.04.2018 r.