Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Władze

Organy Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Zarząd

 1. Klimowicz Stanisław – Prezes Zarządu
 2. Bystron Janusz 
 3. Bielicki Grzegorz
 4. Czapiewski Maciej
 5. Kajeta Hanna
 6. Król Anna
 7. Marciński Jan
 8. Okrój Zdzisław
 9. Pobłocka Ewelina


Rada

 1. Biankowska Sylwia
 2. Bielicka Arleta
 3. Brusznicki Marek
 4. Chistowski Andrzej
 5. Czaja Antoni
 6. Formela Hanna
 7. Grzenia Marta
 8. Igielski Andrzej
 9. Jankowski Radosław
 10. Karcz Stanisław
 11. Klimowicz Piotr
 12. Kloska Katarzyna
 13. Kreft – Mielewczyk Magdalena
 14. Lehmann Andrzej
 15. Makurat Stefan
 16. Markowski Stanisław
 17. Mazur Alicja
 18. Plichta Weronika
 19. Polańska Lidia
 20. Pełka Mieczysław
 21. Regliński Lech
 22. Regliński Marian
 23. Sela Andrzej
 24. Siemieniuk Włodzimierz
 25. Stencel Jarosław
 26. Stencel Wojciech
 27. Szostak Ryszard
 28. Zelewski Ryszard
 29. Żołądź Bernard


Komisja Rewizyjna

 1. Kulwikowska Irena
 2. Recław Błażej
 3. Zatoń Piotr