Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Władze

Organy Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Zarząd

 1. Klimowicz Stanisław – Prezes Zarządu
 2. Czapiewski Maciej - Wiceprezes Zarządu
 3. Bystron Janusz
 4. Kajeta Hanna
 5. Król Anna
 6. Marciński Jan
 7. Okrój Zdzisław
 8. Pobłocka Ewelina
 9. Zaworska Kinga

Kadencja Zarządu trwa od 20.06.2023 r.

Rada

 1. Biankowska Sylwia
 2. Bielicka Arleta
 3. Brzeski Kamil
 4. Czaja Antoni
 5. Chistowski Andrzej
 6. Cymerman Agata
 7. Igielski Andrzej
 8. Jankowski Radosław
 9. Karcz Stanisław
 10. Klimowicz Piotr
 11. Kloska Katarzyna
 12. Kotłowski Karol
 13. Kreft-Mielewczyk Magdalena
 14. Leszczyńska Angelika
 15. Leszczyńska Maria
 16. Makurat Stefan
 17. Markowski Stanisław
 18. Mazur Alicja
 19. Pełka Mieczysław
 20. Plichta Błażej
 21. Regliński Lech
 22. Siemieniuk Włodzimierz
 23. Stencel Jarosław
 24. Stencel Wojciech
 25. Szmołda Karolina
 26. Szostak Ryszard
 27. Wenta Helena
 28. Wesołowska Beata
 29. Węsiora Mieczysław

Kadencja Rady trwa od 20.06.2023 r.

Komisja Rewizyjna

 1. Kulwikowska Irena - Przewodnicząca
 2. Recław Błażej - Zastępca Przewodniczącej
 3. Zatoń Piotr

Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa od 20.06.2023 r.