Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Władze

Organy Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Zarząd

 1. Klimowicz Stanisław – Prezes Zarządu
 2. Bystron Janusz - Wiceprezes Zarządu
 3. Bielicki Grzegorz
 4. Czapiewski Jan
 5. Klasa Magdalena
 6. Marciński Jan
 7. Okrój Zdzisław
 8. Pobłocka Ewelina
 9. Pryczkowski Wacław
 10. Wicki Krzysztof


Rada

 1. Biankowska Sylwia
 2. Bielicka Arleta
 3. Brusznicki Marek
 4. Chistowski Andrzej
 5. Czaja Antoni
 6. Formela Hanna
 7. Igielski Andrzej
 8. Jankowski Radosław
 9. Karcz Stanisław
 10. Klimowicz Piotr
 11. Kloska Katarzyna
 12. Kreft – Mielewczyk Magdalena
 13. Lehmann Andrzej
 14. Makurat Stefan
 15. Markowski Stanisław
 16. Mazur Alicja
 17. Paracki Marcin
 18. Plichta Weronika
 19. Polańska Lidia
 20. Pełka Mieczysław
 21. Regliński Lech
 22. Regliński Marian
 23. Sela Andrzej
 24. Siemieniuk Włodzimierz
 25. Stencel Jarosław
 26. Stencel Wojciech
 27. Szostak Ryszard
 28. Zelewski Ryszard
 29. Żołądź Bernard


Komisja Rewizyjna

 1. Kulwikowska Irena
 2. Recław Błażej
 3. Ropela Jerzy