Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Władze

Organy Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

Zarząd

 1. Klimowicz Stanisław – Prezes Zarządu
 2. Bystron Janusz 
 3. Bielicki Grzegorz
 4. Czapiewski Maciej
 5. Kajeta Hanna
 6. Król Anna
 7. Marciński Jan
 8. Okrój Zdzisław
 9. Pobłocka Ewelina


Rada

 1. Biankowska Sylwia
 2. Bielicka Arleta
 3. Chistowski Andrzej
 4. Czaja Antoni
 5. Formela Hanna
 6. Grzenia Marta
 7. Igielski Andrzej
 8. Jankowski Radosław
 9. Karcz Stanisław
 10. Klimowicz Piotr
 11. Kloska Katarzyna
 12. Kreft – Mielewczyk Magdalena
 13. Lehmann Andrzej
 14. Makurat Stefan
 15. Markowski Stanisław
 16. Mazur Alicja
 17. Plichta Błażej
 18. Polańska Lidia
 19. Pełka Mieczysław
 20. Regliński Lech
 21. Regliński Marian
 22. Sela Andrzej
 23. Siemieniuk Włodzimierz
 24. Stencel Jarosław
 25. Stencel Wojciech
 26. Szmołda Karolina
 27. Szostak Ryszard
 28. Wenta Helena
 29. Zelewski Ryszard


Komisja Rewizyjna

 1. Kulwikowska Irena
 2. Recław Błażej
 3. Zatoń Piotr