Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

O nas

W wielu rejonach kraju, gdzie rybactwo stanowi istotną część gospodarki, tradycji i lokalnej kultury, powstały nowe stowarzyszenia – tzw. Lokalne Grupy Rybackie (LGR). Szansą na ich działanie i rozwój dają fundusze unijne z IV Osi Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. W perspektywie następnych 5 lat na działalność wszystkich LGR w kraju z budżetu Skarbu Państwa i Unii Europejskiej przeznaczy się ponad 300 mln. Euro.

Inicjatywa powołania LGR na obszarze powiatu kartuskiego zrodziła się na wiosnę 2009 r. w Gminie Kartuzy. Burmistrz Pani Mirosława Lehman uznała pomysł za warty realizacji i skutecznie postanowiła go wdrożyć w życie. Potrzebne było wiele spotkań, konsultacji, ustaleń i dopiero wczesną jesienią inicjatywa zaczęła nabierać konkretnych kształtów.
Jednym z momentów przełomowych było uzyskanie promesy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na cykl szkoleń dot. Programu Operacyjnego RYBY – Oś Priorytetowa IV oraz zaproszenie do współpracy Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, w którym umiejscowiono realizację szkoleń.

Formalnie Lokalna Grupa Rybacka zorganizowała się w październiku 2009 r., a dokładnie Walne Zebranie Założycielskie odbyło się 16 października. Podczas niego do Stowarzyszenia przystąpiło 59 członków założycieli. Wtedy też LGR oficjalnie przyjęła nazwę KASZUBY i za swoją siedzibę wybrała pielesze Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego w Wieżycy.

Ostatecznie w skład Lokalnej Grupy Rybackiej KASZUBY weszło 7 gmin z obszaru powiatu kartuskiego, tj. Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca i Sulęczyno, a w 2023 r. do stowarzyszenia dołączyły kolejne 2 gminy z powiatu wejherowskiego, tj. Linia i Łęczyce.

Wymienione gminy oraz Powiat Kartuski poprzez swoje członkostwo w LGR tworzą tzw. sektor publiczny. W skład sektora gospodarczego wchodzą głównie przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy. Sektor społeczny reprezentowany jest przez organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne.
Dla osiągnięcia celów Stowarzyszenia ważna jest w szczególności aktywność członków z sektora rybackiego, w składzie którego znajdują się firmy zajmujące się handlem, hodowlą i przetwórstwem ryb oraz właściciele i dzierżawcy jezior zajmujący się rybami na zasadzie „wpuść i złów”

Stowarzyszenie LGR KASZUBY jest otwarte na poszerzanie składu partnerstwa trzech sektorów (publiczny, gospodarczy i społeczny), gdyż jest to sposób na zrealizowanie celów statutowych, którymi są m.in. „aktywizowanie mieszkańców obszarów zależnych od rybactwa” i „inicjowanie oraz wspieranie działań realizowanych na zasadach partnerstwa”. Zarząd Stowarzyszenia, a także wszyscy jego członkowie będą wykorzystywać różne okazje, by zachęcać aktywnych mieszkańców obszaru do włączenia się w działalność LGR.

OBSZAR DZIAŁANIA

LGR Kaszuby swoim działaniem obejmuje obszar 7 gmin Powiatu Kartuskiego: Kartuzy, Chmielno, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Stężyca oraz Przodkowo oraz 2 gmin Powiatu  Wejherowskiego: Linia i Łęczyce.

mapa-gmin small
Dane rejestrowe
KRS: 0000345207
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
22 grudnia 2009 r.
NIP 5891976046
REGON: 220923148