Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

EDUKACJA REGIONALNA

 

Warsztaty Wystawa fotograficzna "ŻYCIE I PRZYGODY REMUSA"

 

                                                 

 "Z wody na talerz - zadania wspierające rozwijanie łańcuchów

dostaw produktów rybackich”

 Rybactwo wczoraj i dziś - realizacja działań na rzecz zachowania     

i promocji lokalnej tradycji na obszarach:

LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta”