Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

NAGRANIE I WYDANIE PŁYTY Z UTWORAMI PROPAGUJĄCYMI DZIEDZICTWO KULTUROWE KASZUB

 

połączone_kolor_new_www

Operacja pt. „Nagranie i wydanie płyty z utworami propagującymi dziedzictwo kulturowe Kaszub” mająca na celu propagowanie i rozwój lokalnego dziedzictwa kulturowego Kaszub, w tym języka kaszubskiego poprzez nagranie i wydanie płyty z utworami, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie otrzymano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działanie Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

Przewidywane efekty operacji:
- Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR do roku 2023 – 2 szt.
- Liczba osób objętych działaniami związanymi z ochroną/ popularyzacją/ promocją kultury do roku 2023 – 500 osób.

na kaszebach 1a

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w dniu 22 czerwca 2021 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację pt. „Nagranie i wydanie płyty z utworami propagującymi dziedzictwo kulturowe Kaszub”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Obecnie LGR Kaszuby może się pochwalić najnowszym materiałem promocyjny w postaci płyty, na której znajdują się kompozycje napisane do filmów propagujących kulturę kaszubską.

Na płycie znalazły się także tradycyjne kaszubskie utwory w nowych aranżacjach, kompozycje wzbogacone nowymi tekstami, wykonywanymi w całości w języku kaszubskim.

 na kaszebach 2a

 

Na koszty projektu składały się następujące kategorie wydatków:
a) zapewnienie wykwalifikowanej obsady wykonawczej w postaci orkiestry kameralnej wraz z solistami m.in. akordeon, wokal, instrumenty perkusyjne, fortepian;
b) przygotowanie w/w grupy wykonawczej do nagrania płyty podczas trzydniowej sesji nagraniowej;
c) opracowanie repertuaru nieprzekraczającego 45 minut, wskazanego przez Zamawiającego;
d) stworzenie projektu graficznego płyty z okładką oraz jej wydanie w ilości 500 sztuk;
e) pokrycie kosztów związanych z prawami autorskimi i ZAiKS.
f) stworzenie scenariusza do teledysku opartego na jednym z utworów nagranych przez orkiestrę wraz z solistami;
g) nagranie teledysku opartego na jednym z utworów nagranych przez orkiestrę wraz z solistami;
h) stworzenie relacji w formie video (making off) z przebiegu nagrań orkiestry w studiu;
i) stworzenie relacji fotograficznej z przebiegu nagrań orkiestry w studiu;
j) zapewnienie studia nagrań lub nadającej się do nagrania sali koncertowej w celu realizacji trzydniowej sesji nagraniowej orkiestry kameralnej wraz z solistami: wokal, akordeon, instrumenty perkusyjne, fortepian;
k) realizacja w/w nagrania wraz z mixem i masteringiem;
l) zapewnienie w studiu nastrojonego fortepianu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem powstałym w ramach projektu:
TELEDYSK
FOTORELACJA
RELACJA VIDEO

Wartość projektu: 79 011,63 zł
Kwota dofinansowania: 75 000,00 zł

logo STK