Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Składki

Wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych stowarzyszenia:

Dla osób fizycznych

  •     składka roczna wynosi 24,00 zł


Dla osób prawnych

  •     nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS - składka roczna wynosi 60,00 zł
  •     wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS - składka roczna wynosi 120,00 zł


Dla członków wspierających

  •     ustala się składkę w wysokości ½ stawki określonej powyżej.


Składkę można wpłacić:

przelewem na konto bankowe, w tytule przelewu „składka członkowska za ……. r.” oraz imię i nazwisko / nazwa osoby wpłacającej

 

UWAGA NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO

  •     Bank Pekao S.A.  Konto nr 85 1240 3783 1111 0011 1031 1479
  •     lub gotówką w biurze LGR w Chmielnie