Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Projekty zrealizowane przez LGR Kaszuby

Projekty zrealizowane w 2017 roku

Tożsamość regionalna pędzlem malowana - edycja II

Celem zadania było budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej w województwie pomorskim, wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z regionem oraz dbałość o zachowanie różnorodności kulturowej województwa, a także wzrost zaangażowania w kulturę, sztukę i poszerzenie wiedzy o środowisku lokalnym poprzez organizację warsztatów malowania na tkaninach.

W ramach realizacji interaktywnych malarskich warsztatów edukacyjnych wzbogaconych o informacje, komentarz, ciekawostki i informację na temat: unikatowego bogactwa Regionu i jego tradycji oraz różnorodności kulturowej Województwa Pomorskiego czerpiącej z dziedzictwa Kaszub, Kociewia, Powiśla, Żuław i innych części regionu oraz tradycji morskich, rybackich i historycznych, swą wiedze poszerzyło łącznie 252 uczestników 

DSC_0454 DSC_0005 DSC_0481

 

Zawód Rybaka jako element kaszubskiej tożsamości 

Celem zadani było budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej wśród dzieci i młodzieży, zachowanie różnorodności kulturowej województwa, poszerzenie wiedzy o historii i środowisku lokalnym, poprzez poznanie przez uczestników rzemiosła rybackiego. Uczestnicy zapoznali się z tradycjami na Kaszubach, poznali stroje rybackie odświętne i te do pracy, dowiedzieli się jak wyglądały połowy pod lodem oraz jak funkcjonuje rybactwo dziś. Zaprezentowane zostały także narzędzia i sprzęty rybackie, takie jak „baba”, „widły” czy „szukarek”, używane do połowów pod lodem. Głównym zadaniem uczestników była praktyczna nauka szycia sieci rybackich pod okiem doświadczonych rybaków z Kaszub. Łącznie w zajęciach udział wzięło 96 uczestników.

DSC_0015 DSC_0039 DSC06770 DSC06779


Wielkie Sprzątanie Brzegów Jezior Kaszubskich

Celem zadania była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie stanu ekologicznego wód oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniom zbiorników wodnych. W ramach realizacji przedsięwzięcia:
• odbyła się akcja sprzątania brzegów jezior i rzek kaszubskich, w której udział wzięło 655 uczestników (uczniów z 19 szkół podstawowych i gimnazjalnych);
• zorganizowano konkurs na najciekawiej opracowane wyniki uzyskane podczas sprzątania brzegów jezior/rzek
• 12 grup uczniów wzięło udział w zajęciach o tematyce ekologicznej w LGR Kaszuby
• sporządzono raport z otrzymanych od uczniów wyników.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu czystości nad brzegami jezior i rzek poprzez posprzątanie terenów wokół 15 jezior i 3 rzek. Ponadto uczestnicy akcji sprzątania poznali walory przyrodnicze sprzątanych terenów oraz występujące na tym terenie formy ochrony przyrody. Osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania możliwe było dzięki zrealizowanym działaniom edukacyjno-animacyjnym opartym na szerokiej kampanii edukacyjno-promocyjnej niosącej za sobą dużą dawkę działań podanych w atrakcyjnej, innowacyjnej formie.

DSC_0474 DSC_0095 DSC_0003 (2) DSC_0469

 

20170426_135352 20170426_111754_resized

 

Projekty zrealizowane w  2016 roku

AKTYWNI na START
Oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych w Gminie Chmielno Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby

Celem zadania była aktywizacja lokalnego środowiska poprzez przeprowadzenie przez LGR Kaszuby konkursu na mikrodotacje na zadanie Gminy Chmielno w zakresie sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji regionu. Projekt polegał na przeprowadzeniu konkursu i wyborze zadań do dofinansowania realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Dofinansowane zadania:
- Kółko Rolnicze "Kaszebscze serca z Gorcza" –  projekt pn. „Bum Bum Kaszuby”,
- Kółko Rolnicze "Kaszebscze serca z Gorcza" –  projekt pn. „Kreatywnie na Kaszubach”,
- Klub Sportowy DAMROKA –  projekt pn. „Biegi Damroki nad jeziorem Kłodno”,
- Fundacja "Aby chciało się chcieć" –  projekt pn. „Szanty Szuwary Szoł - koncert muzyki żeglarskiej podczas festiwalu "Korzenie" w Chmielnie”,
- Kaszubska Fundacja Nasza Checz  –  projekt  pn. „Chmieleński mini informator”,
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie o/Chmielno  –  projekt  pn. „Odkryj swoją Małą Ojczyznę - gmina Chmielno”,
- Kółko Rolnicze Koło Gospodyń Wiejskich w Kożyczkowie "Kożyczkowianki" –  projekt pn. „Wyjazd studyjny mieszkańców wsi Kożyczkowo celem poznania sposobu działania i organizacji wioski tematycznej”.

023  083 
 20161002_154844  PA021346
 preview (2)  preview

 


MÚCA, CHËCZ, KASTA, SÉC  - budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej

Celem projektu było budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej wśród dzieci i młodzieży, zachowanie różnorodności kulturowej województwa, wzrost zaangażowania w kulturę, sztukę i poszerzenie wiedzy o środowisku lokalnym poprzez poznanie przez uczestników przedsięwzięcia elementów tradycyjnych strojów oraz atrybutów kaszubskich i rybackich, np. nut, instrumentów, narzędzi itp. W ramach projektu przeprowadzono interaktywne malarskie warsztaty edukacyjne, wzbogacone o komentarz, ciekawostki i informacje nt. unikatowego bogactwa Regionu i jego tradycji, w szczególności kaszubskich i rybackich, różnorodności kulturowej województwa pomorskiego.

DSC_0345 DSC_0595 DSC_0656

 

Tożsamość Regionalna Pędzlem Malowana. Warsztaty Malarskie

Celem projektu było budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej w woj. pomorskim, wzmocnienie więzi dzieci i młodzieży z regionem oraz dbałość o zachowanie różnorodności kulturowej województwa, a także wzrost zaangażowania w kulturę, sztukę i poszerzenie wiedzy o środowisku lokalnym poprzez organizację warsztatów malowania na tkaninach. W ramach warsztatów uczniowie pogłębiali swoją wiedzę nt. grup i regionów kulturowych występujących w woj. pomorskim oraz tradycji morskich, rybackich i historycznych regionu. Zostali również  zapoznani z techniką, tematyką i historią rękodzieła kaszubskiego, czyli regionu w którym żyją i mieszkają. Uczestnicy zajęć poznali stosowane motywy m.in. kwiaty (w szczególności tradycyjne kolory), haft oraz świętych, a także kaszubskie atrybuty, np. nuty, instrumenty, narzędzia itp.

DSC_0007 DSC_0018 DSC_0111

 


Edukacja Ekologiczna w Sieci

Projekt realizowany był we współpracy czterech Lokalnych Grup Rybackich: LGR Kaszuby, Północnokaszubskiej LGR, Słowińskiej GR oraz LGR „Pojezierze Bytowskie”. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna związana z edukacją ekologiczną przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia jakim jest aplikacja edukacyjna oraz stworzona zostanie ogólnodostępna strona internetowa. W oparciu o zakupione i udostępnione stoły multimedialne z ekranem dotykowym powstaną punkty informacji ekologicznej w czterech Centrach Edukacji i Promocji w Chmielnie, Łupawsku, Przewłoce i Władysławowie.

Zapraszamy na stronę projektu ekowsieci.pl

ekowsieci


Projekty zrealizowane w 2015 roku


Aktywna Młodzież w Środowisku Lokalnym

Celem projektu była aktywizacja środowiska młodzieżowego oraz zwiększenie zaangażowania młodzieży w życie publiczne. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu umożliwiły uczestnikom zapoznanie się z atrakcyjnymi pod względem przyrodniczo – krajobrazowym, kulturowym i turystycznym obszarami na terenie LGR Kaszuby. W ramach projektu powstały karty z informacjami o obszarze LGR Kaszuby oraz prezentacje promujące region. Opracowany materiał (w wersji elektronicznej) trafił m.in. do gminnych ośrodków kultury, informacji turystycznych, gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych.

IMG_2817 027FIO-LGR IMG_2926
 DSC_0688  DSC_0063  DSC_0674

 


Od tradycji i kultury do przyrody i natury  –  warsztaty  malarstwa na szkle

Celem projektu było pogłębienie więzi lokalnych, zwiększenie zaangażowania w kulturę i sztukę oraz poszerzenie wiedzy o środowisku lokalnym przez organizację warsztatów regionalnego malarstwa na szkle. Warsztaty składały się z dwóch części, teoretycznej - wprowadzającej do tematyki historii malarstwa na szkle oraz praktycznej - samodzielne  odrysowanie wzorów i nałożenie akrylowych farb.

DSC_0789 DSC_0815 DSC_0265

 


Projekty zrealizowane w 2014 roku

 

Wielkoformatowa wystawa fotograficzna -  adaptacja powieści "Życie i przygody Remusa”

W ramach projektu powstała wielkoformatowa, mobilna wystawa fotograficzna, zawierająca adaptację powieści "Życie i przygody Remusa. Do wykonania inscenizacji została wybrana epopeja Aleksandra Majkowskiego ze względu na jej uniwersalny przekaz oraz ogromne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Kaszub.

DSC_0212 DSC_0217 DSC_0225

 

 Zapraszamy do oficjalnej strony projektu kaszubaremus.art.pl