Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

edukacja ekologiczna

 

Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich - wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie (2019)

Celem projektu było umożliwienie zdobycia wiedzy, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie wykorzystania atutów środowiska na obszarach rybackich i akwakultury oraz wzmocnienie świadomości ekologicznej poprzez edukację regionalną i ekologiczną. W ramach projektu zaplanowano i zrealizowano:
• 20 spotkań edukacyjnych - stacjonarnych dla uczniów z dwóch grup wiekowych (10 grup 6-12 lat+ 10 grup 13-19 x 2 godz.= 40 godz.); 
• ekologiczny konkurs plastyczny „MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT – lubię, szanuję, dbam”; w ramach konkursu do siedziby LGR Kaszuby wpłynęło aż 91 prac plastycznych; 
• 10 spotkań edukacyjnych terenowych w gospodarstwach rybackich znajdujących się na obszarach LGR Kaszuby (10 grup 13-19 lat x 1 godz.= 10 godz.);
• 2 wizyty studyjne na obszar działania partnerów projektu tj. Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej oraz mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

Dodatkowo w ramach realizacji przedsięwzięcia opracowane zostały scenariusze ekologicznych zajęć edukacyjnych, zakupione zostały urządzenia multimedialne w postaci tablicy interaktywnej i tabletów do prowadzenia zajęć oraz powstała edukacyjna aplikacja promująca ochronę walorów przyrodniczych jezior „Kółka Raduńskiego”.

DSC_1016 DSC_1193 DSC_1019 DSC_1075

 

jeziora 1 jeziora 2

 

Projekt współpracy pn. „Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich – wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie” współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

 

 

 

EKO - MŁODZIAKI - idea rozwoju świadomości proekologicznej wśród dzieci  i młodzieży z obszaru Gminy Chmielno (2019)

W ramach inicjatywy zorganizowano ekologiczny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z obszaru Gminy Chmielno. Natomiast jako podsumowanie przedsięwzięcia zaplanowano finał konkursu w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie wraz z zajęciami o tematyce ekologicznej. W ramach projektu zaplanowano zakup gadżetów reklamowych zawierających treści edukacyjne z zakresu ekologii, które rozpowszechnione zostały w szkołach zaangażowanych w realizację konkursu.

DSC_1606 DSC_1607 DSC_1629 DSC_1626


Relacja z finału konkursu plastycznego 

Wyniki konkursu

Kultura segregacji - ulotka

 ZADANIE ZREALIZOWANO Z DOTACJI GMINY CHMIELNO

 

Wielkie Sprzątanie Brzegów Jezior Kaszubskich

Celem zadania była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie stanu ekologicznego wód oraz przeciwdziałanie zanieczyszczeniom zbiorników wodnych.

W ramach realizacji przedsięwzięcia:
• odbyła się akcja sprzątania brzegów jezior i rzek kaszubskich, w której udział wzięło 655 uczestników (uczniów z 19 szkół podstawowych i gimnazjalnych);
• zorganizowano konkurs na najciekawiej opracowane wyniki uzyskane podczas sprzątania brzegów jezior/rzek
• 12 grup uczniów wzięło udział w zajęciach o tematyce ekologicznej w LGR Kaszuby
• sporządzono raport z otrzymanych od uczniów wyników.

Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu czystości nad brzegami jezior i rzek poprzez posprzątanie terenów wokół 15 jezior i 3 rzek. Ponadto uczestnicy akcji sprzątania poznali walory przyrodnicze sprzątanych terenów oraz występujące na tym terenie formy ochrony przyrody. Osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania możliwe było dzięki zrealizowanym działaniom edukacyjno-animacyjnym opartym na szerokiej kampanii edukacyjno-promocyjnej niosącej za sobą dużą dawkę działań podanych w atrakcyjnej, innowacyjnej formie.

DSC_0474 DSC_0095 DSC_0003 (2) DSC_0469

 

20170426_135352 20170426_111754_resized

 

 ZADANIE ZREALIZOWANO Z DOTACJI  POWIATU KARTUSKIEGO


Edukacja Ekologiczna w Sieci

Projekt realizowany był we współpracy czterech Lokalnych Grup Rybackich: LGR Kaszuby, Północnokaszubskiej LGR, Słowińskiej GR oraz LGR „Pojezierze Bytowskie”. W ramach projektu przeprowadzona zostanie kampania informacyjno-edukacyjna związana z edukacją ekologiczną przy wykorzystaniu nowoczesnego narzędzia jakim jest aplikacja edukacyjna oraz stworzona zostanie ogólnodostępna strona internetowa. W oparciu o zakupione i udostępnione stoły multimedialne z ekranem dotykowym powstaną punkty informacji ekologicznej w czterech Centrach Edukacji i Promocji w Chmielnie, Łupawsku, Przewłoce i Władysławowie.

 

ekowsieci

 

Projekt współpracy pn. „Edukacja Ekologiczna w Sieci” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego

„Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.