Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

LSR 2014-2020

UMOWA RAMOWA

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00010-6933-UM1130006/15 z dnia 23 maja 2016 r.

Aneks nr 1 z dnia 18.08.2016 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

Lokalna Strategia Rozwoju
- zmieniona Uchwałą nr III/8/2015 Rady LGR Kaszuby z dnia 3 listopada 2016 r.

Wersje archiwalne LSR

Lokalna Strategia Rozwoju
- zmieniona Uchwałą nr II/1/2016 Rady LGR Kaszuby z dnia 22 czerwca 2016 r.

Lokalna Strategia Rozwoju
- przyjęta Uchwałą nr I/5/2015 Rady LGR Kaszuby z dnia 21 grudnia 2015 r.

REGULAMINY

Regulamin Rady LGR Kaszuby

Regulamin Organizacyjny Rady LGR Kaszuby

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność