Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

LSR 2014-2020

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja wrzesień 2017
- zmieniona Uchwałą nr VIII/112/2017 Rady LGR Kaszuby z dnia 15 września 2017 r.

Wersje archiwalne LSR

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja styczeń 2017
- zmieniona Uchwałą nr IV/10/2017 Rady LGR Kaszuby z dnia 31 stycznia 2017 r.

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja listopad 2016 (uchylona)
- zmieniona Uchwałą nr III/8/2016 Rady LGR Kaszuby z dnia 3 listopada 2016 r.

 Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja czerwiec 2016
- zmieniona Uchwałą nr II/1/2016 Rady LGR Kaszuby z dnia 22 czerwca 2016 r.

Lokalna Strategia Rozwoju - grudzień 2015
- przyjęta Uchwałą nr I/5/2015 Rady LGR Kaszuby z dnia 21 grudnia 2015 r.