Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Zawód rybaka jako element dziedzictwa kulturowego Kaszub

połączone_kolor_www

 

1 DSC_2206 DSC_2207

 

Niebawem w ofercie Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby zajęcia w nowo powstałej pracowni rybackiej współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zawód rybaka jako element dziedzictwa kulturowego Kaszub”.
Zamierzeniem realizacji projektu było zarówno powstanie zewnętrznej pracowni rybackiej służącej ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub jakim jest zawód rybaka na naszym obszarze oraz kultywowanie języka kaszubskiego poprzez popularyzację kaszubskich nazw rybackiego sprzętu i narzędzi, które znajdują się w obiekcie. Wśród pozyskanych eksponatów są między innymi: różnego rodzaju sieci służące do połowu, kosze na ryby, skrzynie, widły, ryf, narzędzia do skuwania lodu itp. Pracownia głownie przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z grupami szkolnymi na temat rybackiego charakteru Kaszub środkowych, ginącego zawodu rybaka, strojów, sprzętu używanych przez rybaków oraz ich kaszubskich nazw.
W ramach realizacji przedsięwzięcia stworzony został także kaszubski słownik rybacki, który zawiera między innymi kaszubskie nazwy sprzętu oraz narzędzi rybackich wraz z ich definicją.
Do pobrania:

1. słownik rybacki

2. film edukacyjny

 

DSC_2185 DSC_2205 DSC_2188


Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w dniu 13 marca 2018 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację pt. „Zawód rybaka jako element dziedzictwa kulturowego Kaszub”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Wsparcie otrzymano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działanie Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

Operacja ma na celu utworzenie pracowni rybackiej służącej ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub jakim jest zawód rybaka na Kaszubach oraz kultywowanie języka kaszubskiego poprzez popularyzację kaszubskich nazw rybackiego sprzętu i narzędzi. Obiekt znajdować się będzie przy siedzibie LGR Kaszuby i przeznaczony będzie do prowadzenia zajęć z grupami szkolnym na temat rybackiego charakteru Kaszub środkowych, ginącego zawodu rybaka, strojów, sprzętu i narzędzi. Stworzony zostanie także kaszubski słownik rybacki, który zawierać będzie kaszubskie nazwy sprzętu oraz narzędzi rybackich wraz z definicją.

W ramach projektu zaplanowano:
- utworzenie pracowni rybackiej, w której znajdą się pozyskane eksponaty - stare sprzęty takie jak np. siekiera do lodu, widły, baby, sieci, które zostaną oznakowane i nazwane w języku kaszubskim. Przy tworzeniu pracowni zaangażowany zostanie Partner projektu – Kaszubska Fundacja Nasza Checz, której zadania obejmować będą m.in. przewiezienie i konserwacja eksponatów, przygotowanie opisów posiadanych oraz pozyskanych eksponatów, przygotowanie wystroju pracowni rybackiej;
- zakup ław i stołów ogrodowych, które są niezbędnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć z grupami szkolnymi;
- zakup lampionów, które dodadzą specyficznego charakteru do wystroju rybackiego;
- stworzenie kaszubskiego słownika rybackiego, który zawierać będzie kaszubskie nazwy sprzętu oraz narzędzi rybackich wraz z definicją (wyjaśnieniem do czego były używane). Słownik posłuży jako pomoc dydaktyczna do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Dzięki realizacji operacji powstanie miejsce, gdzie LGR Kaszuby będzie prowadzić warsztaty/zajęcia regionalne służące budowaniu tożsamości lokalnej wśród dzieci i młodzieży, poszerzeniu wiedzy o historii, środowisku lokalnym i języku kaszubskim (dotyczącym rybackiego charakteru Kaszub) poprzez poznanie przez uczestników rzemiosła rybackiego będącego nieodłączną częścią kaszubskiego regionu, tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Wartość projektu: 52 741,32 zł
Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

logo STK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA BUDOWĘ ALTANY STYLIZOWANEJ NA PRACOWNIĘ RYBACKĄ