Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Rybactwo wczoraj i dziś - realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta”

Projekt współpracy pn. „Rybactwo wczoraj i dziś - realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta”” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.

 

Projekt pn. "Rybactwo wczoraj i dziś - realizacja działań na rzecz zachowania i promocji lokalnej tradycji na obszarach: LGR Kaszuby, LGR „Mòrénka” i SRLGD „Morze i Parsęta” jest realizowany przy współpracy 3 lokalnych grup rybackich.

Celem operacji jest rozwój kapitału społecznego, nawiązanie współpracy, zdobycie wiedzy, wymiana informacji i doświadczeń przez LGR-y – partnerów projektu oraz promocja obszarów zależnych od rybactwa i lokalnych tradycji na obszarach poprzez działania ukierunkowane na zachowanie i promocję dziedzictwa obszarów prartnerów projektu.

 

Działania zrealizowane w ramach projektu:

1/ Realizacja pleneru rzeźbiarskiego

W ramach zadania zorganizowano tygodniowy Plener Rzeźbiarski pn. "Tradycje lokalne w drewnie zaklęte”, który odbył się w dniach 22-29.04.2021 r. W inicjatywie udział wzięło 6 twórców z całej Polski.   

Była to okazja do zaprezentowania przez artystów efektów ich ciężkiej pracy. Z przyjemnością każdego dnia trwania inicjatywy obserwowaliśmy postępy prac rzeźbiarzy, z rąk których powstały między innymi: witająca Kaszubka, ławica rybek, rybak z siecią, rybak w fajką, ryba w szuwarach i rybak w łodzi z wiosłem.

Podczas spotkania podsumowującego uczestnikom pleneru zostały wręczone dyplomy oraz drobne upominki.  Wszystkie rzeźby powstałe podczas warsztatów można było oglądać podczas ogólnodostępnej wystawy.

Aktualnie 5 rzeźb stanowi stałą ekspozycję na placu przy Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby w Chmielnie.