Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

UTWORZENIE RYBACKIEGO PLACU EDUKACYJNEGO WRAZ Z WYDANIEM MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH KASZUBSKIEJ WIOSKI RYBACKIEJ JAKO ELEMENTU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB

logotypy prow

DSC_0249 DSC_0253 IMG_20200330_110425

 

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w dniu 4 czerwca 2019 roku podpisała umowę o przyznanie pomocy na operację pt. „Utworzenie rybackiego placu edukacyjnego wraz z wydaniem materiałów promocyjnych w ramach Kaszubskiej wioski rybackiej jako elementu dziedzictwa kulturowego Kaszub”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wsparcie otrzymano za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działanie Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby.

DSC_0246 DSC_0240 DSC_0241

 

Operacja miała na celu ochronę i propagowanie dziedzictwa kulturowego Kaszub, w tym rybacką kulturę kaszubską i język kaszubski poprzez utworzenie placu edukacyjnego, który został wyposażony w tablice edukacyjne, zawierające elementy związane z kaszubskim rybactwem i kulturą kaszubską, w tym: mapę Kaszub z zaznaczonymi ciekawymi miejscami, charakterystycznymi dla Szwajcarii Kaszubskiej, nazwy ryb w j. kaszubskim, zostały opracowane rybackie nuty kaszubskie jako nowy element kaszubskiej kultury itp. Dodatkowo dla gości odwiedzających plac edukacyjny zakupiono gadżety promocyjne w postaci układanek z nutami kaszubskimi i haftem kaszubskim. Operacja została zrealizowana w Chmielnie na placu przy Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby, przy ul. P. Bukowskiego 2A. Efektem realizacji operacji jest promocja i ochrona lokalnego dziedzictwa kulturowego Kaszub, w tym języka kaszubskiego, zarówno wśród dzieci i młodzieży, mieszkańców i turystów. Projekt tym samym pozwala na popularyzację i promocję lokalnego dziedzictwa Szwajcarii Kaszubskiej.

PUBLIKACJA

Realizację przedsięwzięcia zakończono w grudniu 2020 roku.

Wartość projektu: 57 651,15 zł

Kwota dofinansowania: 49 000,00 zł

stk

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BEZPIECZNEJ NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI CHMIELNO, PRZY UL. P. BUKOWSKIEGO , DZ. NR 309/10