Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Zapytanie ofertowe na bezpieczną nawierzchnię

Zapytanie ofertowe na wykonanie bezpiecznej nawierzchni

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zaprasza do złożenia oferty na wykonanie bezpiecznej nawierzchni, w miejscowości Chmielno, przy ul. P. Bukowskiego 2A, dz. nr 309/10 w ramach  projektu pn. „Utworzenie rybackiego placu edukacyjnego wraz z wydaniem materiałów promocyjnych w ramach Kaszubskiej wioski rybackiej jako elementu dziedzictwa kulturowego Kaszub”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

DO POBRANIA:

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. nr 1 Formularz oferty

3. Zał. nr 2 Wzór umowy

4. Zał. nr 3 Charakterystyka robót

5. Zał. nr 4 Przedmiar robót