Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Biblioteka rybaka

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby zaprasza wszystkich zainteresowanych do naszego „rybackiego kącika czytelniczego”, gdzie znajdą Państwo zbiór publikacji, opracowań i raportów o zasobach kulturowych, przyrodniczych , naturalnych, w tym wodnych i zasobach rybołówstwa na Kaszubach.

Lista publikacji znajdujących się w zasobach LGR Kaszuby:
1. „Tradycje rybackie na Kaszubach”, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
2. „Świętokrzyska Rzeczpospolita Karpiowa”, Gospodarstwo Rybackie Górki Sp. z o.o.
3. „Stawy karpiowe sercem przyrody”, Towarzystwo Promocji Ryb
4. „Między Brdą a Wdą”, Stowarzyszenie Wdzydzko-Charzykowskie Lokalna Grupa Rybacka „Mòrénka”
5. „Karpiowóz czyli jak świętokrzyski karp wpłynął na stoły”, Towarzystwo Promocji Ryb
6. „Przykłady dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Departament Rybołówstwa
7. „Rola genetyki populacyjnej w zachowaniu bioróżnorodności ryb”, Dorota Fopp-Bayat, Mirosław Łuczyński, Małgorzata Jankun
8. „PO RYBY …turystycznie”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rybołówstwa
9. „Rybka z Kaszub”, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
10. „Smak morza”, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby
11. „Historia i tradycja rybołówstwa na Pojezierzu Krajeńskim”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie
12. „Ocena i ochrona bioróżnorodności wód”, red. Małgorzata Jankun, Grażyna Furgała-Selezniow, Małgorzata Woźniak, Anna M. Wiśniewska
13. „Strategia Karp 2020”, Lokalne Grupy Rybackie
14. „Akwakultura, rybactwo i turystyka w Żabim Kraju”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”
15. „Jem jô rëbôk…Rybołówstwo na Kaszubach – tradycja i współczesność”, Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby, Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka
16. Album „Wielkopolska Rybna”, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Oddział Obsługi PO – Ryby
17. „Wędrówki czapli po Dolinie Karpia”, Stowarzyszenie Dolina Karpia
18. „Polska Encyklopedia Wędkarska”, Wydawnictwo Piętka, Wydawnictwo kartograficzne mapy ścienne Beata Piętka
19. „Ochrona środowiska i wód obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby”, Teresa Dyl-Sosnowska
20. „Piękne i brudne czyli rzecz o jeziorach kartuskich”, Teresa Dyl-Sosnowska
21. „Świętokrzyski Głos Pana Karpia” – pismo dla rybaków i przyjaciół rybactwa, nr. 10
22. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków, nr 584/1998
23. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków, nr 585/ 1998
24. „Wędkarski świat”- magazyn wytrwałych wędkarzy nr 55/ 2000
25. „Wędkarski świat”- magazyn wytrwałych wędkarzy nr 57/ 2000
26. „Wędkarski świat”- magazyn wytrwałych wędkarzy nr 67/2001
27. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.1/2004
28. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr. 2/ 2004
29. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.3/ 2004
30. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.6/ 2005
31. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.2/ 2006
32. „Wędkarstwo”- magazyn wytrawnych łowców nr.3/2006
33. „Wędkarski świat”- magazyn wytrwałych wędkarzy nr.4/2006
34. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.10/2006
35. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.11/2006
36. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.12/2006
37. „Wędkarski świat”- magazyn wytrwałych wędkarzy nr.1/2007
38. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.2/2007
39. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.3/2007
40. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.3/2007
41. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.4/2007
42. „Wędkarz Polski”- magazyn wszystkich wędkarzy nr.9/2007
43. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.10/2007
44. „Wędkarz Polski”- magazyn wszystkich wędkarzy nr.10/2007
45. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.11/2007
46. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.12/2007
47. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.2/2008
48. „Wędkarz polski”- magazyn wszystkich wędkarzy nr.3/2008
49. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.1/2009
50. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.2/2009
51. „Wędkarski świat”- magazyn wytrwałych wędkarzy nr.6/2009
52. „Wędkarstwo”- magazyn wytrwałych łowców nr.7/2009
53. „Wędkarski świat”- magazyn wytrwałych wędkarzy nr12/2009
54. „WW wiadomości wędkarskie”- magazyn dla rybaków nr.1/2010

  Zadanie realizowane w ramach planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby.