Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Koszty bieżące i aktywizacja 2016

 

Okres realizacji: 01.01. - 31.12.2016 r.

Wartość operacji: 200 025,98 zł

Wartość dofinansowania: 190 023,50

 

EFEKTY REALIZACJI OPERACJI:

1/ W ramach Celu szczegółowego 1.1 Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR

a/ Przedsięwzięcie 1.1.1.

- Działania edukacyjne na rzecz popularyzacji znajomości nut kaszubskich i haftu kaszubskiego (warsztaty w LGR Kaszuby)

- 21.10.2016 r. – Grupa I: W zajęciach udział wzięło 17osób.

- 28.10.2016 r. – Grupa II: W zajęciach udział wzięło 21 osób.

Warsztaty malowania na tkaninach, podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z atrybutami kaszubskimi oraz wzorami haftu, poznali stosowaną kolorystykę itp.

 

b/ Przedsięwzięcie 1.1.2.

- Działania upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka na Kaszubach (wystawa sprzętu i zdjęć w LGR Kaszuby)

- 26.09.2016 r. – Grupa I: W zajęciach udział wzięło 26 osób.

- 26.09.2016 r. – Grupa II: W zajęciach udział wzięły 23 osoby.

Warsztaty na temat pracy rybaka, podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z sprzętem rybackim m.in. łodziami, sieciami, wiosłami, widłami itd. Poznali również tradycyjne rybackie stroje kaszubskie – zarówno do pracy jak i odświętne.