Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Koszty bieżące i aktywizacja 2017

Okres realizacji: 01.01. - 31.12.2017 r.

Wartość operacji: 149 740,70 zł

Wartość dofinansowania: 142 189,79

 

EFEKTY REALIZACJI OPERACJI:

 1/ W ramach Celu szczegółowego 1.1 Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR

 a/ Przedsięwzięcie 1.1.1.

 - Działania edukacyjne na rzecz popularyzacji Tradycyjnego kaszubskiego malarstwa na szkle

  - 18.01.2017 r. – Grupa I: W zajęciach udział wzięło 12osób.

 - 21.03.2017 r. – Grupa II: W zajęciach udział wzięło 10osób.

 - 07.06.2017 r. – Grupa III: W zajęciach udział wzięło 19osób.

 - 20.11.2017 r. – Grupa IV: W zajęciach udział wzięło 21 osób.

Warsztaty malowania na szkle, podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z atrybutami kaszubskimi oraz wzorami haftu, poznali stosowaną kolorystykę itp.

 

 

 - Działania edukacyjne na rzecz popularyzacji znajomości nut kaszubskich i haftu kaszubskiego

 - 25.01.2017 r. Grupa I: W zajęciach udział wzięło 18 osób.

 - 15.11.2017 r. – Grupa II: W zajęciach udział wzięło 16 osób.

Warsztaty malowania na ceramice, podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z atrybutami kaszubskimi oraz wzorami haftu, poznali stosowaną kolorystykę itp.