Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Koszty bieżące i aktywizacja 2018

Okres realizacji: 01.01. - 31.12.2018 r.

Wartość operacji: 261 053,00

Wartość dofinansowania: 247 978,63

 

EFEKTY REALIZACJI OPERACJI:

 1/ W ramach Celu szczegółowego 1.1 Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR

a/ Przedsięwzięcie 1.1.1.

- Działania edukacyjne na rzecz popularyzacji Tradycyjnego kaszubskiego malarstwa na szkle 

- 21.11.2018 r. – Grupa I: W zajęciach udział wzięło 17 osób.

- 22.11.2018 r. – Grupa II: W zajęciach udział wzięło 15 osób.

Warsztaty malowania na szkle, podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z atrybutami kaszubskimi oraz wzorami haftu, poznali stosowaną kolorystykę itp.