Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Koszty bieżące i aktywizacja 2019

Okres realizacji: 01.01. - 31.12.2019 r.

Wartość operacji: 201 826,93

Wartość dofinansowania: 191 630,62

 

EFEKTY REALIZACJI OPERACJI:

 

1/ W ramach Celu szczegółowego 1.1 Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR

 a/ Przedsięwzięcie 1.1.1.

- Działania edukacyjne na rzecz popularyzacji Tradycyjnego kaszubskiego malarstwa na szkle

 - 6.12.2019 r. – Grupa I: Warsztaty malowania na szkle, podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z metodą stosowaną w  kaszubskim malarstwie na szkle. Omówiono podstawowe wzory i kolorystykę. Uczestnicy zdobytą wiedzę wykorzystali w warsztatach. itp. W zajęciach udział wzięło 42 osoby.