Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

UMOWA RAMOWA

Umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00010-6933-UM1130006/15 z dnia 23 maja 2016 r.

Aneks nr 1 z dnia 18.08.2016 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

Aneks nr 2 z dnia 27.03.2017 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

Aneks nr 3 z dnia 25.05.2017 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

Aneks nr 4 z dnia 27.11.2017 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

Aneks nr 5 z dnia 06.09.2018 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

Aneks nr 6 z dnia 18.02.2019 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

Aneks nr 7 z dnia 24.04.2020 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

Aneks nr 8 z dnia 31.07.2020 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

Aneks nr 9 z dnia 30.06.2021 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

Aneks nr 10 z dnia 06.03.2023 r. do Umowy nr 00010-6933-UM1130006/1500010-6933-UM1130006/15

 

Załączniki do umowy:
1. LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej

2. Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR; 4. Regulamin organu decyzyjnego; 5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych – nie dotyczy

9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – nie dotyczy