Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

SPOTKANIA INFORMACYJNE NT. NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne nt. naborów wniosków o dofinasowanie  operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych:

 

Terminy i godziny:

  1. 25.04.2017 r., godz. 15.00, miejsce: siedziba Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
  2. 26.04.2017 r., godz. 10.00, miejsce: siedziba Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 24.04.2017 r., pod numerem telefonu: 58 684 35 80, +48 530 530 733 lub mailowo: biuro@lgrkaszuby.pl.