Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZS MŚCISZEWICE NA FERIACH W LGR KASZUBY

We wtorek 16 lutego LGR Kaszuby odwiedzili gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Mściszewicach. Czas spędziliśmy wspólnie między innymi przy lepieniu rybek z masy solnej, grach i zabawie.