Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

„ZAWÓD RYBAKA JAKO ELEMENT DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KASZUB”

Niebawem w ofercie Centrum Promocji i Edukacji LGR Kaszuby zajęcia w nowo powstałej pracowni rybackiej współfinansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu pn. „Zawód rybaka jako element dziedzictwa kulturowego Kaszub”.
Zamierzeniem realizacji projektu było zarówno powstanie zewnętrznej pracowni rybackiej służącej ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego Kaszub jakim jest zawód rybaka na naszym obszarze oraz kultywowanie języka kaszubskiego poprzez popularyzację kaszubskich nazw rybackiego sprzętu i narzędzi, które znajdują się w obiekcie. Wśród pozyskanych eksponatów są między innymi: różnego rodzaju sieci służące do połowu, kosze na ryby, skrzynie, widły, ryf, narzędzia do skuwania lodu itp. Pracownia głownie przeznaczona jest do prowadzenia zajęć z grupami szkolnymi na temat rybackiego charakteru Kaszub środkowych, ginącego zawodu rybaka, strojów, sprzętu używanych przez rybaków oraz ich kaszubskich nazw.
W ramach realizacji przedsięwzięcia stworzony został także kaszubski słownik rybacki, który zawiera między innymi kaszubskie nazwy sprzętu oraz narzędzi rybackich wraz z ich definicją.

Do pobrania:
1. słownik rybacki

logotypy prow