Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZASADY KONKURENCYJNEGO WYBORU WYKONAWCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO "RYBACTWO I MORZE"

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby uprzejmie informuje, iż od dnia 16.04.2018 r. zmianie ulegają zapisy dokumentu: „Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które zobowiązują beneficjentów programu do dokonywania wszelkich zakupów w ramach realizowanych operacji zgodnie z zapisami w/w dokumentu.

Dokument wprowadza między innymi kary administracyjne za wszelkie naruszenia w zakresie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach PO „Rybactwo i Morze”.
Dokument tyczy się także podmiotów zobowiązanych do stosowania PZP.

Jednocześnie nadmieniamy, iż w związku z koniecznością deklarowania przez beneficjentów stosowania się do zapisów w/w dokumentu aneksowaniu ulegną wszelkie podpisane umowy zawarte w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Przedmiotowy dokument znajduje się w załączeniu.