Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY LGR KASZUBY

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r.  uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszubyw Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Dokumenty, które omawiane będą podczas posiedzenia dostępne są na stronie internetowej LGR Kaszuby http://www.lgrkaszuby.pl/zapraszamy-do-konsultowania-lsr-oraz-ror.html

Do pobrania:
1. Zaproszenie