Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Zaproszenie na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby - 5.09.2018 r.

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r.  uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 5 września 2018 r. (środa) o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 14.30.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
  2.  Dyskusja nad projektem Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
  3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego dotyczącego zasad i procedur funkcjonowania Rady LGR Kaszuby
  4. Dyskusja, wolne wnioski
  5. Zakończenie posiedzenia

 

Przewodniczący Rady
Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur