Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Zaproszenie na posiedzenie Rady LGR Kaszuby - 22.06.2017

Na podstawie §4 ust.3 Regulaminu Rady LGR Kaszuby przyjętego Uchwalą nr 67/X/2015 Walnego Zebrania Członków LGR Kaszuby z dnia 10 grudnia 2015 r.  uprzejmie zapraszam na Posiedzenie Rady LGR Kaszuby, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby w Chmielnie, ul. P. Bukowskiego 2A.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w przypadku braku quorum tj. niemożności podejmowania uchwał, kolejny termin Posiedzenia Rady LGR Kaszuby, na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Rady LGR Kaszuby zostaje wyznaczony na ten sam dzień, na godzinę 15.00.

Porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad
2.    Przedstawienie informacji na temat złożonych protestów w ramach następujących naborów wniosków  o dofinansowanie operacji
a)    Nabór 1/3.2./2017 – realizowany w ramach:
Celu Szczegółowego: 3.2 Wsparcie przedsiębiorstw z obszaru LGR Kaszuby wzmacniających konkurencyjność oraz pozwalających utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru LGR Kaszuby
Przedsięwzięcia: 3.2.1 Projekty dla przedsiębiorców, w tym szczególności rybaków, wzmacniające konkurencyjność oraz pozwalające utrzymać i/lub zwiększyć zatrudnienie w celu rozwoju obszaru   LGR Kaszuby
3.    Rozpatrzenie złożonych protestów
4.    Dyskusja, wolne wnioski
5.    Zakończenie posiedzenia

Przewodniczący Rady

Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby
Alicja Mazur