Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Zapraszamy na piesze rajdy terenowe

nietoperze

 

Wydarzenie będzie zrealizowane w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju we współpracy  z Kaszubską Fundacją „Nasza Checz” z Chmielna oraz oddziałem Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Kartuzach.

Cel Ogólny 4: Poprawa funkcjonowania LGR Kaszuby w oparciu o zasady dialogu i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR
Cel Szczegółowy 4.2. Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększający rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
Przedsięwzięcie 4.2.1. Liczba inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym