Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZAJĘCIA ŚWIĄTECZNE

 W dniu 04.12.2017r. Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby rozpoczęła cykl zajęć świątecznych prowadzonych przez pracowników LGR Kaszuby. 

Pierwszymi gośćmi byli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach. Dzieci tworzyły prace ze słoików, które zamieniały się w piękne świąteczne lampiony, a potem z pewnością zabłysły w domach uczestników.  Po zakończonej pracy plastycznej dzieci obejrzały film 3D.
Następnego dnia odwiedziła nas liczna grupa ze szkoły w Klukowej Hucie. Uczniowie malowali farbami akrylowymi na materiałowych torbach świąteczne rysunki. Kiedy uczestnicy skończyli prace, to skorzystali z innej formy rozrywki, którą była zabawa na sali multimedialnej.
6 grudnia w dniu Świętego Mikołaja przybyli podopieczni z SP z Goręczyna. Maluchy wykonały świąteczne malunki na antyramach. Kiedy praca plastyczna dobiegła końca, zainteresowani z przyjemnością bawili się interaktywnymi grami, a także obejrzeli przyrodniczy film edukacyjny.
Ostatnią grupą odwiedzającą LGR w tym tygodniu, czyli w czwartek 7 grudnia byli milusińscy z SP w Klukowej Hucie, którzy także jak jedni z poprzedników malowali na torbach z uśmiechami na twarzach, skorzystali z sali z grami jak również obejrzeli świąteczny film animowany.

Projekcja edukacyjnego filmu w dniu 6.12.2017 r. dla uczniów z SP Goręczyno została zrealizowana w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel Ogólny 2: Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze
Cel Szczegółowy 2.1. Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na stan biologiczny i chemiczny wód w zbiornikach wodnych