Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ZA NAMI SPOTKANIE DLA PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZADOWYCH

W dniu 15.03.2016 r. w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie odbyło się  spotkanie organizowane  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych poświęcone obowiązkom organizacji wynikającym z ustaw. Spotkanie głównie poświęcone było konieczności dokonywania sprawozdawczości zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym ustawą o rachunkowości.

Szkolenie poprowadziła Pani Marta Makuch Prezes Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Slupsku, prowadzącą szkolenia i doradztwo dla organizacji i osób indywidualnych z tematyki związanej z funkcjonowaniem NGO – zakładania organizacji pozarządowych, tworzenia projektów społecznych, budowania zespołu, pozyskiwania funduszy, kwestii formalno-prawnych i innych związanych z rozpoczęciem oraz prowadzeniem działalności społecznej.

Przeprowadzenie spotkania stanowiło także doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń między przedstawicielami różnych organizacji pozarządowych, wymiany informacji o bieżącej działalności poszczególnych NGO a także nawiązania nowych kontaktów, mogących mieć wpływ na dostęp do różnych perspektyw, działań w przyszłości.

Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z Fundacją Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach.
Za liczny udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy.