Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

XIX Forum TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ ZIEMI KASZUBSKIEJ

W Somoninie już po raz XIX odbyło się Forum Twórczości Ludowej zorganizowane we współpracy z Lokalną Grupą Rybacką Kaszuby. Tematem przewodnim tegorocznego Forum było kaszubskie rybaczenie, a więc nie mogło zabraknąć rybackich sieci, ubiorów, a także rybackich narzędzi.
O kaszubskim rybaczeniu opowiadał Tadeusz Makowski, regionalista i gawędziarz z Chmielna, który przybliżył uczestnikom forum w jaki sposób łowiło się kiedyś na Kaszubach, jakich używano narzędzi in jak ubierali się kaszubscy rybacy.
Z kolei o współczesnym rybaczeniu opowiedział Adam Wójtowicz, ichtiolog z firmy Radbur, który mówił m.in. o zarybianiu jezior, współczesnych połowach, a także o zagrożeniach takich jak kormorany czy kłusownictwo.
Podczas forum można było także podziwiać prace twórców ludowych z całego regionu Kaszub, w tym z Kościerzyny, Wejherowa, Tucholi, Lęborka, a także z powiatu kartuskiego. Wśród prezentowanych prac artystów znalazły się: obrazy, rzeźby, hafty, malarstwo na szkle, wiklina, itp.

Wydarzenie w zakresie animacji lokalnej zostało zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Cel Ogólny 4: Poprawa funkcjonowania LGR Kaszuby w oparciu o zasady dialogu i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR
Cel Szczegółowy 4.2. Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
Przedsięwzięcie 4.2.1. Inicjatywy lokalne na rzecz dialogu obywatelskiego i zwiększania udziału lokalnych społeczności, w tym rybaków, w rozwoju lokalnym i zarządzaniu zasobami rybołówstwa