Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

W ramach ekologicznego konkursu plastycznego „MOJA ZIEMIA – CZYSTY ŚWIAT – lubię, szanuję, dbam” do siedziby LGR Kaszuby wpłynęło aż 91 prac plastycznych w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – IIII, uczniowie klas IV – VI, uczniowie klas VII – VIII i gimnazjum. Poniżej przedstawiamy zwycięskie prace.

UCZNIOWIE KLAS I - III

DSC_1378 I MIEJSCE
DSC_1377 II MIEJSCE
DSC_1379 III MIEJSCE


UCZNIOWIE KLAS IV - VI

DSC_1383 I MIEJSCE
DSC_1484 II MIEJSCE
DSC_1395 III MIEJSCE

 

UCZNIOWIE KLAS VII - VIII I GIMNAZJUM

DSC_1480 I MIEJSCE
DSC_1481 II MIEJSCE
DSC_1479 III MIEJSCE

 

Laureaci konkursu powiadomieni zostaną o wynikach i odbiorze nagród wraz z dyplomami drogą mailową i/lub telefonicznie poprzez kontakt z wyznaczonymi z ramienia szkoły opiekunami wskazanymi w kartach zgłoszenia do udziału w konkursie. Laureaci uroczyście zostaną nagrodzeni w dniu 29.06.2019 r. podczas corocznego Święta Piotra Patrona Rybaków, który odbędzie się w LGR Kaszuby w Chmielnie.

Konkurs zrealizowany został w ramach projektu współpracy pn. „Edukacja ekologiczna na obszarach rybackich – wsparcie prowadzenia spójnej edukacji o regionie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 -2020.