Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WARSZTATY EDUKACYJNE O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ W LGR KASZUBY

We wtorek 13 czerwca br. w LGR Kaszuby odbyły się warsztaty edukacyjne o tematyce ekologicznej dla grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie, którzy zostali nagrodzeni w konkursie, na opracowanie scenariusza gry ekologicznej. Dzieci w trakcie warsztatów namalowały piękne, naturalne motywy - florę i faunę na szklanych słoikach, którym w ten sposób „nadały drugie życie”. Słoiki, które dawniej służyły do przechowywania żywności teraz posłużą jako wazony lub lampiony. Po zakończeniu pracy twórczej dzieci obejrzały film 3D. Ostatnią atrakcją tego dnia było wręczenie upominków osobom najbardziej zaangażowanym w przygotowanie konkursowej gry.

Konkurs realizowany był w ramach projektu pt. „Edukacja Ekologiczna w sieci”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz promowanie tych wartości.