Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Warsztaty dla ratowania jezior

W piątek 10.11 br. odbyły się kolejne warsztaty pt. „Ocalić piękno Jezior kaszubskich”, tym razem dla mieszkańców sołectw gminy Chmielno. Zajęcia prowadzone przez Panią Teresę Dyl- Sosnowską oraz specjalistów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego.
W czasie spotkania zostały przedstawione prezentacje dotyczące walorów przyrodniczych i użytkowych, stanu ekologicznego, przyczyn i skutków degradacji oraz ochrony Jezior Kaszubskich, a także została przeprowadzona diagnoza problemów ekologicznych związanych z jeziorami leżącymi w sąsiedztwie poszczególnych sołectw.
W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy gminy Chmielno oraz uczniowie I LO Kartuzy.

PROGRAM WARSZTATÓW