Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

WARSZTAT O TEMATYCE RYBACKIEJ

W dniu 7 marca 2023 r. w naszej siedzibie miejsce miały edukacyjne zajęcia o tematyce związanej z tradycyjnym sprzętem rybackim i pracy rybaka dla 57 osobowej grupy uczniów, uczestników wycieczki po Chmielnie i jego okolicach. Dzieci i młodzież z zaciekawieniem pogłębiły swoją wiedzę nt. zawodu rybaka, używanych przez niego narzędzi oraz stroju niezbędnego do pracy. Uczestnicy zajęć mieli możliwość obejrzenia prawdziwych narzędzi i sieci zgromadzonych w siedzibie LGR Kaszuby.

W drugiej części spotkania nasi goście skorzystali z atrakcji interaktywnej sali multimedialnej i ekopracowni.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.2. Działania kulturalne ukierunkowane na odnowienie kaszubskiej tożsamości LGR, w tym upowszechniające wiedzę o tradycyjnym sprzęcie rybackim i pracy rybaka