Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Podsumowanie konkursu "Wielkie sprzątanie brzegów jezior/rzek kaszubskich"

Do konkursu zgłoszonych zostało 15 prac, w któych uczestnicy przedstawili informacje zebrane podczas akcji sprzątania brzegów jezior/rzek, w tym m.in.: zdjęcia, rysunki, opracowane plakaty, ulotki itd.

Konkurs został podzielony na IV kategorie wiekowe (w zależności od zgłoszeń):
Kategoria I – klasy 0 – III szkół podstawowych (przedszkola)
Kategoria II – klasy IV – VI szkół podstawowych
Kategoria III – szkoły gimnazjalne
Kategoria IV – szkoły ponadgimnazjalne
Zaplanowano, iż nagrodą za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii będą zajęcia o tematyce ekologicznej, które miały odbywać się w siedzibie Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby np. film 3D, zajęcia w sali multimedialnej, warsztaty.
Dla 12 zwycięskich grup ufundowane zostały nagrody w postaci pomocy dydaktycznych służących do poznawania i badania wody – zestaw Eko-Badacza.             
Do konkursu zgłoszonych zostało 15 prac w trzech spośród czterech wymienionych powyżej kategorii tj. do Kategorii I – klasy 0 – III szkół podstawowych (przedszkola) zgłoszonych zostało 6 prac, do Kategorii II – klasy IV – VI szkół podstawowych zgłoszonych zostało 7 prac, natomiast do Kategorii III – szkoły gimnazjalne zgłoszono 2 prace. W Kategorii IV – szkoły ponadgimnazjalne nie zgłoszono żadnych prac.

W związku z powyższym Organizatorzy podjęli decyzję o zaproszeniu do udziału w warsztatach ekologicznych wszystkich grup zgłoszonych do konkursu.
Ze względu na brakujące prace w Kategoriach III – szkoły gimnazjalne i IV – szkoły ponadgimnazjalne  podjęto decyzję o przesunięciu zakupionych zestawów Eko-Badacza do kategorii I – klasy 0 – III szkół podstawowych (przedszkola) i kategorii II, klas IV – VI szkół podstawowych.

WYNIKI KONKURSU NA NAJCIEKAWIEJ OPRACOWANE WYNIKI
UZYSKANE PODCZAS AKCJI SPRZĄTANIA BRZEGÓW JEZIOR/RZEK

KATEGORIA  I-III
1.    Szkoła Podstawowa w Załakowie - klasa III
2.    Szkoła Podstawowa w Mirachowie - klasa I
3.    Szkoła Podstawowa w Mirachowie - klasa III
4.    Szkoła Podstawowa w Borzestowie - klasy I-III
5.    Szkoła Podstawowa w Sulęczynie - klasa I

KATEGORIA  IV-VI
1.     Szkoła Podstawowa w Borzestowie - klasa VI  
2.     Zespół Placówek Specjalnych w  Kartuzach - klasa VI
3.     Szkoła Podstawowa w Mirachowie - klasa IV
4.     Szkoła Podstawowa w Mściszewicach - klasa VI
5.    Szkoła Podstawowa nr 2 w Kartuzach - klasy IV i V

KATEGORIA  - szkoły gimnazjalne  
1.    Gimnazjum w  Chmielnie – klasa I
2.    Gimnazjum w  Gowidlinie - klasa III

DYPLOMY ZA UDZIAŁ:
1.    Szkoła Podstawowa w  Mirachowie -  klasa II
2.    Szkoła Podstawowa w Sulęczynie - klasa IV  
3.    Szkoła Podstawowa w Mirachowie - klasa VI