Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

UCZNIOWIE Z MOJUSZA ODWIEDZILI NASZĄ SIEDZIBĘ

We wtorek 25 kwietnia do LGR Kaszuby przyjechały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mojuszu.  Wspólnej nauce i zabawom nie było końca. Nasi goście podzieleni zostali na dwie grupy. Każda z grup obejrzała film o tematyce ekologicznej oraz udała się do sali multimedialnej, w której uczniowie skorzystali z interaktywnych gier i zabaw. Uśmiechy na twarzach maluchów odzwierciedlały ich zadowolenie z wizyty w LGR Kaszuby.

Zadanie zostało zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 2: Podniesienie świadomości ekologicznej rybaków, mieszkańców i turystów na obszarze LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 2.1. Gromadzenie i popularyzacja wiedzy o zasobach rybołówstwa na obszarze LGR Kaszuby i występujących w nim zagrożeniach dla środowiska oraz sposobach adaptacji do zmian klimatycznych.
Przedsięwzięcie 2.1.1. Działania szkoleniowe uświadamiające negatywny wpływ ścieków, spływów i odpadów na stan biologiczny i chemiczny wód w zbiornikach wodnych