Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Uchwały Komitetu LGR Kaszuby

Zapraszamy do zapoznania się z Uchwałami Komitetu dotyczącymi wyboru operacji do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego RYBY na lata 2007-2013:

Uchwały