Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

NOWA GRA TERENOWA O CHMIELNIE

LGR Kaszuby zachęca do skorzystania z nowej gry terenowej - Chmieleńskiej Gry Ekologicznej „W zgodzie z Naturą”. Gra została stworzona przez Kaszubską Fundację „Nasza Checz” w ramach projektu dofinansowanego przez Gminę Chmielno i skierowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych: mieszkańców Gminy Chmielno i turystów, grup szkolnych i rodzin.

Opracowany materiał został wydrukowany w 1000 egzemplarzach i rozpowszechniony wśród lokalnych instytucji i organizacji w tym w LGR Kaszuby.
Celem projektu jest edukacja ekologiczna w zakresie kształtowanie postaw przyjaznych środowisku wśród mieszkańców i turystów (w tym wśród dzieci i młodzieży) poprzez przygotowanie ekologicznej gry terenowej o Chmielnie jako nowoczesnej i ciekawej formy dbania o naturę i środowisko.
Cele szczegółowe projektu:
• zwiększenie świadomości mieszkańców (w tym dzieci i młodzieży) oraz turystów w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody,
• zwiększenie skuteczności i atrakcyjności edukacji ekologicznej,
• ograniczenie degradacji środowiska przez mieszkańców i turystów,
• zaangażowanie mieszkańców (w tym dzieci i młodzieży) w działania na rzecz ochrony środowiska,
• nawiązanie dialogu i współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk działających na rzecz ochrony środowiska,
• kształtowanie postaw pro-środowiskowych wśród mieszkańców (dzieci, młodzieży i dorosłych) Gminy Chmielno oraz turystów,
• zmniejszenia presji człowieka na środowisko,
• wytworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, pracy, szkole i najbliższym otoczeniu.
Oraz
• Promocja walorów Chmielna,
• Gra jako kolejny produkt w celu stworzenia oferty wioski tematycznej pod nazwą Kaszubska wioska rybacka,
• Dokonywanie obserwacji w terenie, obcowanie z przyrodą,
• Poznanie CHMIELNA i okolic – upowszechnianie wiedzy o regionie,
• Korelacja wiedzy szkolnej z rzeczywistością w terenie,
• Kształtowanie wrażliwości na elementy krajobrazu kulturowego,
• Propagowanie aktywności ruchowej jako formy spędzania czasu wolnego,
• Praca w grupie,
• Budowanie relacji uczniów z ich regionem – patriotyzm lokalny,
• Popularyzacja dokonań minionych pokoleń.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GRZE!!!