Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

SPOTKANIE SZKOLENIOWE RADY LGR KASZUBY

W dniu  20.06.2023 r. w siedzibie LGR Kaszuby w Chmielnie odbyło się ostatnie w okresie budżetowym 2014-2020 szkolenie pt. „Ewaluacja pracy Rady LGR Kaszuby”. Podczas szkolenia poruszone zostały następujące tematy: podsumowanie pracy Rady, analiza dobrych praktyk, analiza wybranych i zrealizowanych operacji, wnioski na przyszłość.