Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

ROZWIJAMY SIĘ PLASTYCZNIE!

W piękną listopadową środę siedzibę LGR Kaszuby odwiedzili uczniowie ze szkoły podstawowej w Kolonii, którzy w ramach rozwoju malowali na ceramicznych kubeczkach wzory kaszubskie. Dzieci wspaniale korzystały z możliwości nabycia umiejętności plastyczniej jak i poszerzenia wiedzy o regionie.
Uczestnicy swoje cudownie wykonane prace zabrali z uśmiechem do swoich domów.

Zajęcia zostały zrealizowane przez LGR Kaszuby w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Cel Ogólny 1: Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa rybackiego charakteru obszaru LGR Kaszuby
Cel Szczegółowy 1.1. Zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kaszubskiego rybołówstwa, w tym elementów kultury materialnej kaszubskiego rybołówstwa, wśród mieszkańców i turystów na obszarze LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1. Edukacyjne działania aktywizujące dla dzieci i młodzieży w zakresie kaszubskiej tożsamości obszaru LGR Kaszuby, z uwzględnieniem miejsca i roli kaszubskiej tradycji rybackiej