Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

PODSUMOWANIE 10 – LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI LGR KASZUBY

W dniu 4 października 2019 r. w siedzibie LGR Kaszuby odbył się Piknik Rybny z okazji dziesięcioletniej działalności Stowarzyszenia LGR Kaszuby. Jubileusz był doskonałą okazją do podsumowań i licznych podziękowań.

Na uroczystość zaproszono przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, zaprzyjaźnionych instytucji oraz członków stowarzyszenia. Wydarzenie rozpoczęło się rybackim występem zespołu Chmielanie. W pierwszej części wieczoru Dyrektor Biura Katarzyna Hering przybliżyła gościom 10 - letnie dokonania stowarzyszenia zwracając baczną uwagę na ilość pozyskanych do tej pory środków finansowych – bo to aż ponad 50 mln zł oraz przykładów ich rozpowszechnienia na obszarze działalności Stowarzyszenia. Dzięki dotacjom powstały m.in. trasa Gowidlino-Lemany, most w Zaworach, promenady wokół Jeziora Karczemnego i nad Jeziorem Ostrzyckim, park nad Jeziorem Połęczynskim, Place zabaw w Ramlejach, Rątach, Starkowej Hucie i Sławkach, Nadruańskie centrum Turystyczno-Rekreacyjne i Marina w Stężycy.

Kolejno podając przykłady współpracy LGR Kaszuby z różnego rodzaju zaprzyjaźnionymi organizacjami wskazano jakie w partnerstwie zorganizowano przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. To wiele cennych inicjatyw i projektów.

Prezes Zarządu Stanisław Klimowicz podziękował wszystkim, którzy przez lata angażowali się w działalność i rozwój LGR Kaszuby m.in. pierwszemu prezesowi LGR Markowi Byczkowskiemu, samorządom i organizacjom współpracującym z LGR Kaszuby.

W kolejnej odsłonie uroczystości wszystkich gości zaproszono na Piknik Rybny, który umilał występ kapeli Zgrywańce.

Wydarzenie zostało zrealizowane w zakresie animacji lokalnej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju we współpracy z Kółkiem Rolniczym - Kołem Gospodyń Wiejskich Kożyczkowianki, które zapewniło obsługę techniczno-organizacyjną.

Cel Ogólny 4: Poprawa funkcjonowania LGR Kaszuby w oparciu o zasady dialogu i partycypacji oraz zarządzanie wdrażaniem LSR
Cel Szczegółowy 4.2. Rozwój inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększający rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym
Przedsięwzięcie 4.2.1. Liczba inicjatyw wspierających dialog obywatelski i zwiększających rolę społeczności na obszarze LSR, w tym społeczności rybackiej w rozwoju lokalnym