Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

OCHRONA JEZIOR NA OBSZARZE LGR KASZUBY

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby jest Stowarzyszeniem, które prężnie działa na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego. W Statucie LGR Kaszuby znalazły się takie cele jak wspólne działanie na rzecz ochrony wód i ich zasobów, wspieranie edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.
Poniżej przedstawiamy zbiór opracowań i informacji o zbiornikach wodnych, zasobach przyrodniczych i zasobach rybołówstwa na Kaszubach.

 

INFORMACJE O STANIE WÓD Z OBSZARU LGR KASZUBY

19

PA122292

DSC06447

 Zadanie realizowane w ramach planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGR Kaszuby.