Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Obowiązek składania rocznych sprawozdań z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

Obowiązek składania rocznych sprawozdań z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

Szanowni Państwo, Beneficjenci Programu Operacyjnego RYBY 2014-2020 w dniu 31 stycznia 2019 r. mija termin składania rocznych sprawozdań z realizacji operacji.

 

Informujemy, iż w odniesieniu do sprawozdań rocznych, zgodnie z instrukcją: „jeżeli w umowie o dofinansowanie nie określono inaczej, Beneficjent zobowiązany jest do składania sprawozdań rocznych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku w okresie 5 lat po roku, w którym otrzymał płatność końcową. Ponieważ od zakończenia realizacji operacji musi upłynąć przynajmniej rok okresu referencyjnego, przepis ten powinien być rozumiany w ten sposób, że zobowiązanie do złożenia sprawozdania rocznego mają ci Beneficjenci, którzy otrzymali płatność końcową nie później niż 31 grudnia roku n-2, np. jeżeli Beneficjent otrzymał płatność końcową 31 października 2018 r., pierwsze sprawozdanie roczne powinno zostać złożone do dnia 31 stycznia 2020 r.”

Z powyższego zapisu wynika, że obowiązek składania sprawozdań rocznych mają beneficjenci, którzy otrzymali płatność końcową  i od otrzymania tej płatności minął co najmniej rok referencyjny. Oznacza to, że obowiązek złożenia sprawozdania rocznego do dnia 31 stycznia 2019 r. mają beneficjenci którzy złożyli wniosek o płatność końcową i został on rozliczony nie później niż do 31 grudnia 2017 r.  

Do pobrania:

- Sprawozdanie z realizacji operacji

- Instrukcja dla Beneficjenta