Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

KONSULTACJE SPOŁECZNE LSR ORAZ ROR

Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby przedstawia propozycję zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Regulaminie Organizacyjnym Rady.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. Uwagi wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian powinny być złożone w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Biura LGR Kaszuby (ul. P. Bukowskiego 2a, 83-333 Chmielno), w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej informacji tj. do dnia 5 maja 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z proponowanymi zmianami

Regulamin Organizacyjny Rady wraz z proponowanymi zmianami