Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

Już w poniedziałek rusza kolejny projekt

Od poniedziałku ruszają kolejne warsztaty, tym razem w ramach projektu pt. "Zawód Rybaka jako element kaszubskiej tożsamości".

Do projektu zgłosiło się 6 grup - uczestnicy nauczą się m.in. szycia sieci rybackich.

Celem projektu jest budowanie tożsamości regionalnej i lokalnej wśród dzieci i młodzieży, zachowanie różnorodności kulturowej województwa, poszerzenie wiedzy o historii i środowisku lokalnym poprzez poznanie przez uczestników rzemiosła rybackiego będącego nieodłączną częścią kaszubskiego regionu i tradycji dzięki nauce i prezentacji szycia sieci rybackich.