Rybactwo i morze
LGR Kaszuby
Unia Europejska

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Państwo,

LGR Kaszuby otrzymała informację z Samorządu Województwa Pomorskiego o akceptacji przeprowadzonych konkursów dla przedsiębiorców:
1) 2/3.1./2017

2) 2/3.2./2017

3) 2/3.3/2017

Kolejnym etapem jest przystąpienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego do weryfikacji Państwa wniosków o dofinansowanie oraz wzywanie do ewentualnych uzupełnień/złożenia wyjaśnień. W związku z powyższym prosimy o uważne sprawdzanie korespondencji mailowej. W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu z pracownikami LGR Kaszuby, którzy udzielają pomocy przy przygotowywaniu odpowiedzi na wezwania do uzupełnień przed podpisaniem umowy, realizacji projektu oraz składania wniosku o płatność.

Jednocześnie informujemy wszystkich Beneficjentów, iż zgodnie z informacjami uzyskanymi z Samorządu Województwa Pomorskiego oraz odpowiedzią Instytucji Zarządzającej, nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO RiM obowiązują:

-  dla działania:  realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność ­ - zasady obowiązują dla umów zawartych w ramach naborów dla których termin publikacji ogłoszenia o naborze wniosków przypada po dniu opublikowania „zasad”, tj. po dniu 13 kwietnia 2018 r. 

Oznacza to, iż Wnioskodawcy wybrani do dofinansowania w ramach wyżej wskazanych konkursów nie są zobowiązani do stosowania nowych wytycznych.